Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                      

Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. ”

Janusz Korczak

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Poniedziałek              od godz. 8.20 do 13.20 

Gabinet pedagoga mieści się na I piętrze naprzeciw sali nr 9.

 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ORGANIZOWANEJ W SZKOLE:

  • specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym; dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,

  • porady dla uczniów,

  • porady i konsultacje dla rodziców,

  • porady i konsultacje dla nauczycieli,

  • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców,

  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach trudnych wychowawczo - kryzysowych (współpraca z kuratorami, pracownikami GOPS Świerczów, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Namysłowie).                               

Wstecz